Vindkraftsverksprojekt i Sydafrika

miljoner av 240 miljoner investerade hittills
1
70.83%

Obligation

Emittent:
Winanti AB
Org.nr:
559269-4037
Valuta för emittentens aktie:
SEK
Valuta för obligationen:
SEK
Total emissionsvolym:
SEK 120 000 000
Pris per obligation:
SEK 10 000
Obligationens löptid:
1 september 2021 -1 augusti 2026
Styrelseordförande:
Kjell-Arne Nilsson
Bank:
Handelsbanken
Mottagaren Clearingnr:
6761
Mottagarens kontonummer:
722 227 418
Bankgiro:
165-7618

Obligationen är 5-årig med ränta för innehavaren på 10% årligen. Projektet finansieras med årliga lån på 2,4 MEUR och amorteras under en 60- månadersperiod inklusive ränta.

Intäkterna under år fem förväntas överstiga 10 miljoner euro med en EBITDA-marginal på 15% och en nettovinst på 0, 7 miljoner euro eller 7% av nettoomsättningen.
Projektet förväntas leverera positiva operativa kassaflöden fr.o.m. år 3.
Kontantbalans vid utgången av år fem beräknas till 4, 5 miljoner euro.

Underhåll utavvindkraftverk, drift och personal.
(Januari 2024 uppkommer insamlatkapital till totalt 170 MSEK)

Winanti

Vindkraftsindustri

Vindkraft som energikälla har ökat radikalt det senaste decenniet. Tekniken driver fram större turbinstorlekar som kan generera mer elektricitet.

Den genomsnittliga turbinstorleken idag är 2,5 MW men turbiner på över 15MW förväntas vara i bruk inom de närmsta åren. Vindenergi blir alltmer konkurrenskraig gentemot fossila bränslen och är redan betydligt billigare än kärnkra.

Den globala marknaden

70% av vindkraskapaciteten är för närvarande placerad i Spanien, USA, Tyskland, Indien och Kina men även mindre utvecklade regioner i världen har mer än fördubblat sin installerade kapacitet de senaste åren.

Sydafrika

Kraft i kommuner

Winantis fokus ligger på mindre kommuner där energifrågor är mer relevanta än någonsin i Sydafrika. Brist på tillräcklig strömförsörjning tvingar ofta kommuner att förse hushållen med primitiva energikällor såsom paraffin eller bränngelé.

Målsättning