Välj det sparande som passar dig

Företagsobligationer

Utgivning av nya obligationer har de senaste åren vuxit både till antal emittenter och belopp då det har funnits en stor efterfrågan från professionella och privata investerare.

Obligationer är ett räntebärande skuldebrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar. Företagsobligationer är attraktiva för sparare då de ofta ger en bra ränta på det investerade kapitalet. Med en väl viktad portfölj så är det större möjligheter att på ett bra sätt stå emot turbulens på finansmarknaderna.

Konvertibler

Ett företags aktiekapital kan ökas på ett antal olika sätt. En möjlighet är att besluta om att ge ut konvertibler. En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget, en så kallad konvertering.

Aktier

När ett företag börsnoteras innebär det att de väljer att sälja ut aktier, eller, andelar av sitt företag, till allmänheten. Detta är ett sätt för företaget att få in pengar och görs antingen när aktiebolaget bildas eller när de behöver eller vill få in extra kapital i form av en nyemission.

Att äga aktier ger dig rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst. Och ger dig rösträtt på bolagets årsstämmor. För dig som investerare är det är kapitalplacering som förväntas ge avkastning och består utav två delar – aktieutdelning och värdestegring. Att investera i aktier innebär en risk där du kan förlora hela eller delar av din investering.

Vi väljer ut bolag i olika storlek och från många olika segment men gemensamt är att vi har stor tilltro till att en investering ska ge god utdelning. Självklart väljer vi enbart bolag som passar in i vår egen filosofi och som rimmar väl med Filantropens Finanshus.

Onoterade aktier

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs och alltså inte finns på någon av de stora handelsplatserna för aktier. Noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats och är därför, jämfört med onoterade aktier, generellt sett enklare att handla. Till skillnad från onoterade aktier har noterade bolag gått igenom en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen. Fördelar med onoterade aktier är att du har möjlighet att investera i ett företag i ett mycket tidigt skede, innan det noterats på börsen och fler får upp ögonen för bolaget. Du kan dessutom vara med och påverka ett bolag som inte är noterat på börsen i större utsträckning. Det ges inte heller någon förtur till vissa aktieägare, som det gör hos vissa banker, utan alla har samma förutsättningar. De bolag som vi väljer att samarbeta med erbjuder ofta en extra bra deal för dig som köpare exempelvis att teckna aktier till ett rabatterat pris.

Investera från aktiebolag?

Som företag kan man investera pengar precis som en privatperson kan göra. Beroende på företagets investeringshorisont och riskvilja kan man bygga sin egen portfölj. Överskottslikviditet innebär att man har mer pengar i kassan än vad som behövs för att driva verksamheten och då kan det vara intressant för ett företag att investera. Det absolut enklaste sättet att komma igång med det är att teckna en bolagsägd kapitalförsäkring. Äger du till exempel aktier i en kapitalförsäkring får du både utdelningar och vinster skattefritt. Du betalar istället en årlig skatt på kapitalet du har i försäkringen, exempelvis betalar du inte mer än ett par hundralappar på 100 000 kronor.

ISK?

Fördelen med ett investeringssparkonto är att du slipper redovisa vinster och förluster inom ditt konto, och därmed slipper du också skatta på vinsterna. Du behöver heller inte skatta för eventuella ränteintäkter, utdelningar eller avkastning som dina investeringar genererar. Skatten på investeringssparkontot hänger samman med statslåneräntan och ändras från år till år. ISK lönar sig om avkastningen på ditt konto är högre än statslåneräntan plus en procentenhet. Fonder och aktier kan säljas och bytas utan att du behöver betala skatt på vinsten. I stället betalar du varje år en skatt på värdet av ditt sparande, en så kallad schablonskatt. Skatten som ska betalas ordnar din bank med, det står alltså förtryckt i din deklaration. Försäljningar av värdepapper behöver inte deklareras.

Kontaktpersoner