bottled-water

Cavanti

Möjlighet att med gott samvete investera i en verksamhet med god etik och fokus på hållbarhet

miljoner av 240 miljoner investerade hittills
1
75%

Obligationen

Villkor

Obligation

(Första ränteutbetalningen sker år 2 om 20% sedan årlig
utbetalning år 3-5.) Vid kortare löptid gäller 7% årlig ränta.

Bankgaranti

ABSA står för återbetalning av insatt belopp i händelse av
konkurs.

Kapitalanvändning

Utbyggnad kapacitet av vattenreningsanläggning,
underhåll, personal.

Aktuell status

Vid 25 MSEK insamlade upphandlades kontrakt med
Veolia Water Technologies som köper allt producerat
vatten från anläggningen. Produktionen uppgår till c:a
34 000 L/dygn men utbyggnad inom kort ger en total
kapacitet på 45000 l /dygn. Ytterligare en obligation på
120 MSEK har öppnats och Januari 2024 uppkommer
insamlat kapital till totalt 180 MSEK.

Mål

VD

KJELL-ARNE NILSSON

Besök

NORRA VALLGATAN 68, MALMÖ
VASAGATAN 28, STOCKHOLM

Cavanti

Översikt

Många förutspår att den största krisen för vår planet i framtiden kommer att bli tillgången till rent dricksvatten. Redan nu är detta ett stort problem för många människor på vår jord.

Cavanti bottled water omvandlar saltvatten från havet till dricksvatten, med naturliga mineraler och näring adderade, något som rekommenderas av alla läkare och hälsospecialister i Sydafrika för barn, småbarn, tonåringar och pensionärer. Efterfrågan på det hälsosamma och naturliga mineraliserade vattnet i Sydafrika är mycket hög och är en av anledningarna till att vi utvecklade ett dricksvatten som till liten kostnad ger det vatten som alla människor har rätt till och förtjänar.

Här får du en möjlighet att med gott samvete investera i en verksamhet med god etik och fokus på hållbarhet som skapar en livsnödvändig produkt med goda förutsättningar för stabil avkastning för dig som investerare.

Introduktion

Från havsvatten produceras ett mineraliserat dricksvatten
som utvinns genom omvänd osmos på miljövänliga
anläggningar i Sydafrika.
Genom att använda sand istället för kemikalier för att rena
vattnet, samt att det är berikat med livsviktiga mineraler utgör
produkten ett mer hållbart dricksvatten-alternativ än någon
annan av de i Sydafrika befintliga konkurrenterna.

Möjligheten

Sydafrika har erfarit vattenransoneringar sedan 2017, vilket
har påverkat hushåll, aärsverksamheter och turistnäringen.
Bristen på rent dricksvatten på flera platser i världen har skapat
en internationell medvetenhet kring vattnets betydelse och
vikten av att ta vara det. Cavantis finansiering bidrar med en
positiv eekt för Sydafrikas vattenbrist och samtidigt skapar
värde för investerare.

Konkurrensfördelar

Produktion i antal liter / dygn

Marknaden

Marginaler

Vi hjälper dig med din investering

Kontaktpersoner