Solenergiprojekt i Sydafrika

miljoner av 120 miljoner investerade hittills
1
23.3%

Obligation

Emittent:
Solanti AB
Org.nr:
559356-4171
Valuta för emittentens aktie:
SEK
Valuta för obligationen:
SEK
Total emissionsvolym:
SEK 120 000 000
Pris per obligation:
SEK 10 000
Obligationens löptid:
1 Januari 2023
31 December 2027
Styrelseordförande:
Kjell-Arne Nilsson
Bank:
Handelsbanken
Mottagaren Clearingnr:
2310
Mottagarens kontonummer:
2964328
Bankgiro:
5765-1887

Obligationen är 5-årig med ränta för innehavaren på 10% årligen. Projektet finansieras med årliga lån på 2,4 MEUR och amorteras under en 60- månadersperiod inklusive ränta.

Solanti kräver en inledande investering på 125 MSEK för att bygga solkraftverk på 7 MWp med 120 solpaneler. Projektet har en årlig kostnad på 10% för finansieringen inklusive årlig amortering. Det förväntas generera intäkter på 30 MSEK med en bruttovinstmarginal på 63,82% under år 1 och 30% under återstående år.

Solantis samarbetspartner i Sydafrika har färdigställt markarbetet som krävs för uppförande av solpaneler. Hittills är 48 st solpaneler uppförda. 110 hektar finns till förfogande. Insamlat kapital uppkommer till 28 MSEK (Januari 2024)