TandyBot

miljoner av 120 miljoner investerade hittills
1
32.5%

Kjell-Arne Nilsson

25 mn SEK krävs för att
finansiera företagets
omkostnader för uppstart
och försäljningsutveckling

(Första ränteutbetalning sker år 2 om 20 % och sedan årlig utbetalning år 3-5.) Bankgaranti införs i bolaget efter finansieringsrundan är avslutad

Fram till september 2023 har kontrakt slutits med 70 Folktandvårds-kliniker och 66 privata kliniker. Kostnad för Tandybot uppgår till 60 000 SEK / 2 år / klinik.

Kjell-Arne Nilsson

TandyBot

SAMMANFATTNING

TandyBot är enA I-driven chatbot riktad mot tandkliniker. Hälso- och sjukvården ligger för närvarande i täten för innovation inom artificiell intelligens (AI). TandyBot behandlar specifikt patientinteraktioner inom tandvårdssegmentet och kommer att börja med att fokusera på Sveriges offentliga tandvårdstjänst, Folktandvarden, innan de går in i den privata tandvårdssektorn, både i Sverige och internationellt.

MÖJLIGHETEN

Varje år behandlar Folktandvården över 500 000 kunder och registrerar 1,4 miljoner besök. Systemet behandlar cirka 70 procent av de svenska barnen och mer än 35 procent av de vuxna1. För n organisation som bara sysselsätter 2 000 personer är detta en extraordinär prestationsnivå men siffror visar begränsningar i kundservice och det är det TandyBot kommer att ta itu med.

MARKNADEN

Tandvårdsmarknadens araktär gör den särskilt lämplig för implementering av chatbot-teknologi. Branschen r mycket fragmenterad och domineras av små, privata tandvårdskliniker. En rapport från strategikonsultföretaget Roland Berger uppskattar att mindre än 10 procent av Sveriges privata tandvårdsklinker drivs av tandklinikkedjor. Detta mönster ser man också i Tyskland och Frankrike (1 procent vardera), Nederländerna (8 procent), Spanien (10 procent) och Storbritannien (15 procent).

Flera egenskaper hos tandvårdsmarknaden gör den lämplig för att anta chatbotteknologi:

FÖRESLAGNA MILSTOLPAR:

Q1 2022: Uppstart av konsultteam, säljteam samt uppstart av kontor och
mjukvaruutveckling.

Q3 2023: Mjukvaran färdig för att lansering.

Vi hjälper dig med din investering

Kontaktpersoner